English
פרויקטים לדוגמא

פרויקט "לילה טוב"  

מיזם של משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל להסטת חלק מתנועת המכולות לשעות הלילה. הדבר מאפשר ניצול מיטבי של תשתיות הנמלים, מקל על עומסי התנועה בשעות היום בכבישי הארץ ובשערי הנמל ותורם להפחתת זיהום האוויר בשעות השיא.
המיזם נמצא בתקופת פיילוט בנמל חיפה החל מפברואר 2008, תוך מימון ביניים של חברת נמלי ישראל. בתקופת הפיילוט חלה תוספת תנועה ממוצעת של כ-400 מכולות ללילה בימי שיא: 150 מכולות בשערי הנמל וכ-250 מכולות במסופים העורפיים. בימים אלה נבחנות חלופות ליישום מנגנון כלכלי שיעודד את לקוחות הנמלים למעבר לעבודת לילה.
חברת בנטו יועצים מונתה ע"י חברת נמלי ישראל (חנ"י) כיועצת מקצועית ל"ועדת סיטרמן" של מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. הועדה פעלה לאיתור החסמים בסחר הימי בישראל ולהצעת פתרונות לטווח הקצר. בנטו יועצים המליצה על פרויקט "לילה טוב" אשר אושר ע"י הועדה, וכיום היא מנהלת מטעם חנ"י ומשרד התחבורה את הפרויקט.

קראו על ההצעה להסטה מהיום אל הלילה של תנועת משאיות הפוקדות את נמלי הים. ההצעה מיושמת וממומשת ע"י חברת נמלי ישראל בניהול בנטו יועצים בע"מ
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. הנפש היא לכן מהירה יותר מכל דבר שאנו רואים ואשר הטבע מציג לעינינו." טיטוס לוקרטיוס קרוס
בעבודתו איתנו במשגב ובצפת ועם מעוף כרמיאל ומט"י גליל מערבי הוכיח דוד הכרה מעמיקה של תחום העסקים וצרכי היזמים, וכושר יישום הידע התאורטי בעסקים המגוונים עד הבאתם להישגים עסקיים. לדוד הכרות טובה עם המערכת ההתיישבותית כעובד הסוכה"י, כמתיישב וכמלווה עסקים, וכן תקשורת מצוינת עם מוסדות שונים כולל משרד התמ"ס, הרשות לעסקים קטנים, משרד הבטחון ועוד. יכולות אלו הביאו לתוצאות מצוינות בפרויקטים מורכבים ביותר מבחינה ארגונית וקונספטואלית כגון "נח"ל יזמים". כשרונו של דוד בגישור בין עמדות מקוטבות והבאת ארגון מפוצל לחתירה למטרות משותפות מהווה נכס נדיר לייעוץ ארגוני במצבי משבר.

דוד סלייפר
מעוף כרמיאל, מרכז טיפוח יזמי
(ינואר 1998)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר