English
פרויקטים לדוגמא

פרויקט "לילה טוב"  

מיזם של משרד התחבורה וחברת נמלי ישראל להסטת חלק מתנועת המכולות לשעות הלילה. הדבר מאפשר ניצול מיטבי של תשתיות הנמלים, מקל על עומסי התנועה בשעות היום בכבישי הארץ ובשערי הנמל ותורם להפחתת זיהום האוויר בשעות השיא.
המיזם נמצא בתקופת פיילוט בנמל חיפה החל מפברואר 2008, תוך מימון ביניים של חברת נמלי ישראל. בתקופת הפיילוט חלה תוספת תנועה ממוצעת של כ-400 מכולות ללילה בימי שיא: 150 מכולות בשערי הנמל וכ-250 מכולות במסופים העורפיים. בימים אלה נבחנות חלופות ליישום מנגנון כלכלי שיעודד את לקוחות הנמלים למעבר לעבודת לילה.
חברת בנטו יועצים מונתה ע"י חברת נמלי ישראל (חנ"י) כיועצת מקצועית ל"ועדת סיטרמן" של מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. הועדה פעלה לאיתור החסמים בסחר הימי בישראל ולהצעת פתרונות לטווח הקצר. בנטו יועצים המליצה על פרויקט "לילה טוב" אשר אושר ע"י הועדה, וכיום היא מנהלת מטעם חנ"י ומשרד התחבורה את הפרויקט.

קראו על ההצעה להסטה מהיום אל הלילה של תנועת משאיות הפוקדות את נמלי הים. ההצעה מיושמת וממומשת ע"י חברת נמלי ישראל בניהול בנטו יועצים בע"מ
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. הנפש היא לכן מהירה יותר מכל דבר שאנו רואים ואשר הטבע מציג לעינינו." טיטוס לוקרטיוס קרוס
מר דוד בנטולילה, עם סיום הקורס "פיתוח קהילתי וארגון עסקים קטנים" (בצרפתית) שהתקיים במרכזנו, חובה נעימה לי להודות לך על תרומתך להשגת המטרות הלימודיות ועל שיתוף הפעולה. המשתלמים נתנו הערכה גבוהה לקורס (4 מתוך 5) בתחומים: "חדשו את ידיעותיהם המקצועיות" ו"שפרו את יכולתם המקצועית". לתחום "יכולת ליישם הידע הנדרש" ניתן ציון 4.3 ועל כך אנו מרגישים סיפוק מיוחד. שוב תודה על שיתוף הפעולה וברכה לבבית.

פנט מודק
מנהלת הקורס
כרמל – המרכז הבינלאומי להכשרה ע"ש גולדה מאיר
(יולי 2002)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר