English
פרויקטים לדוגמא

נמלי העתיד  

נמלי העתיד היא תוכנית-אב אסטרטגית רב שנתית לפיתוח הנמלים, אשר יושקעו בה 7.8 מליארד שקל. במסגרת התוכנית יוקמו מסופי מכולות נוספים בנמל אשדוד ובנמל חיפה. הקמת כל מסוף כוללת בניית עורף תפעולי ודרכי תחבורה אל המסוף. תוכנית זו נותנת מענה לדרישות הסחר הימי של מדינת ישראל לטווח הארוך.
חברת בנטו יועצים נבחרה לשמש כמטה המקצועי (PMO) של הפרויקט. המטה המקצועי מיישם את תהליכי ניהול הפרויקט בתחומי הפרויקט השונים, כגון: תקציב, תכולה, זמן, תקשורת, סיכונים ועוד. המטה המקצועי אחראי, בין היתר, על תכנון הפרויקט ובקרתו, ניהול לוחות הזמנים, בקרה תקציבית, הקמת מערכות המידע לניהול הפרויקט, ניהול סיכונים וניהול הידע. המטה מיישם תהליכי ניהול פרויקטים במתודולוגיות EPM ותהליכי ניהול המוגדרים
ב- PMBOK.
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. הנפש היא לכן מהירה יותר מכל דבר שאנו רואים ואשר הטבע מציג לעינינו." טיטוס לוקרטיוס קרוס
עבודות חברת בנטו יועצים מבוצעות בצורה מקצועית נאותה תוך הקפדה על איכות הביצוע והשירות ולשביעות רצוני המלאה.

זאב בוגלר
מנהל אגף בינוי תחנות ומתחמים
רכבת ישראל
(אפריל 2003)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר