English
פרויקטים לדוגמא

איכות ומצוינות בגליל  

מיזם של קידום איכות ומצוינות בגליל, אשר החל בשנת 2005. המיזם פונה למפעלים בגליל במטרה לצרפם לתוכנית איכות רב שנתית, המספקת כלים לגדילה ולהישרדות בעולם העסקים הגלובלי.
האיגוד הישראלי לאיכות, רפא"ל, משרד התמ"ת, הרשות לפיתוח הגליל, מכללת הגליל המערבי והתאחדות התעשיינים בצפון – כולם חברו יחד לקידום המיזם, אשר מכיר באיכות ובמצוינות כתנאי וכמנוף להצלחה עסקית.
במסגרת המיזם פועלת תוכנית הפרס לאיכות ומצוינות בגליל. המפעלים והעסקים המשתתפים בתוכנית נבחנים על-פי קריטריונים הכוללים, בין השאר: מנהיגות לאיכות, שיפור תהליכים, התמקדות בלקוחות ובשוק, תכנון אסטרטגי, טיפוח המשאב האנושי, ניהול מידע וידע ותוצאות בפועל.
בשנת 2009 המיזם הורחב גם לעמותות בגליל העוסקות בסיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, על מנת לשפר את התשתית הניהולית שלהן.
ד"ר דוד בנטולילה, מיוזמי התוכנית ויו"ר ועדת ההיגוי שלה, פעיל בהתנדבות ומשקיע במיזם זה ממרצו וזמנו.


צפו בתעודת הערכה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות, בה זכה ד"ר דוד בנטולילה כהערכה על פועלו

קראו על התחרות לאיכות ומצוינות תעשייתית בגליל: מהות, סיבות ותוצאות.
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. הנפש היא לכן מהירה יותר מכל דבר שאנו רואים ואשר הטבע מציג לעינינו." טיטוס לוקרטיוס קרוס
עבודות חברת בנטו בוצעו בצורה מקצועית נאותה תוך הקפדה על איכות הביצוע והשירות ולשביעות רצוני המלאה. הריני ממליץ עליהם לביצוע עבודות נוספות בתחום זה.

שלמה ברימן
מ"מ סמנכ"ל תכנון, תפעול ומערכות מידע
רשות הנמלים והרכבות
(אפריל 2003)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר