English
פרויקטים לדוגמא

איכות ומצוינות בגליל  

מיזם של קידום איכות ומצוינות בגליל, אשר החל בשנת 2005. המיזם פונה למפעלים בגליל במטרה לצרפם לתוכנית איכות רב שנתית, המספקת כלים לגדילה ולהישרדות בעולם העסקים הגלובלי.
האיגוד הישראלי לאיכות, רפא"ל, משרד התמ"ת, הרשות לפיתוח הגליל, מכללת הגליל המערבי והתאחדות התעשיינים בצפון – כולם חברו יחד לקידום המיזם, אשר מכיר באיכות ובמצוינות כתנאי וכמנוף להצלחה עסקית.
במסגרת המיזם פועלת תוכנית הפרס לאיכות ומצוינות בגליל. המפעלים והעסקים המשתתפים בתוכנית נבחנים על-פי קריטריונים הכוללים, בין השאר: מנהיגות לאיכות, שיפור תהליכים, התמקדות בלקוחות ובשוק, תכנון אסטרטגי, טיפוח המשאב האנושי, ניהול מידע וידע ותוצאות בפועל.
בשנת 2009 המיזם הורחב גם לעמותות בגליל העוסקות בסיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, על מנת לשפר את התשתית הניהולית שלהן.
ד"ר דוד בנטולילה, מיוזמי התוכנית ויו"ר ועדת ההיגוי שלה, פעיל בהתנדבות ומשקיע במיזם זה ממרצו וזמנו.


צפו בתעודת הערכה מטעם האיגוד הישראלי לאיכות, בה זכה ד"ר דוד בנטולילה כהערכה על פועלו

קראו על התחרות לאיכות ומצוינות תעשייתית בגליל: מהות, סיבות ותוצאות.
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. הנפש היא לכן מהירה יותר מכל דבר שאנו רואים ואשר הטבע מציג לעינינו." טיטוס לוקרטיוס קרוס
בעבודתו איתנו במשגב ובצפת ועם מעוף כרמיאל ומט"י גליל מערבי הוכיח דוד הכרה מעמיקה של תחום העסקים וצרכי היזמים, וכושר יישום הידע התאורטי בעסקים המגוונים עד הבאתם להישגים עסקיים. לדוד הכרות טובה עם המערכת ההתיישבותית כעובד הסוכה"י, כמתיישב וכמלווה עסקים, וכן תקשורת מצוינת עם מוסדות שונים כולל משרד התמ"ס, הרשות לעסקים קטנים, משרד הבטחון ועוד. יכולות אלו הביאו לתוצאות מצוינות בפרויקטים מורכבים ביותר מבחינה ארגונית וקונספטואלית כגון "נח"ל יזמים". כשרונו של דוד בגישור בין עמדות מקוטבות והבאת ארגון מפוצל לחתירה למטרות משותפות מהווה נכס נדיר לייעוץ ארגוני במצבי משבר.

דוד סלייפר
מעוף כרמיאל, מרכז טיפוח יזמי
(ינואר 1998)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר