English
שירותי החברה

מערכות מידע  

 מטה מקצועי לפרויקטי מחשוב
הכנסה של מערכת ממוחשבת לארגון או שדרוג מערכת קיימת הם צעדים מורכבים הדורשים היערכות כוללת. חברת בנטו יועצים משמשת, לעתים קרובות, כמטה מקצועי שמלווה, מנהל ומפתח פרויקטים מסוג זה.
כמטה מקצועי אנו מתאמים בין הגופים השונים הנוטלים חלק בפרויקט, מתכננים את פעילותם ועוקבים אחר ביצוע המשימות ועמידה בלוחות הזמנים.
כמו כן, המטה המקצועי מבצע את הבקרה התקציבית ואת אישור החשבונות לתשלום, ומוודא עמידה בסטנדרטים של איכות כפי שנקבעו על-ידי מנהל הפרויקט.
המטה המקצועי גם דואג לעבודת האדמיניסטרציה השוטפת כגון: זימון פגישות, סיכום דיונים, הכנת מצגות ועוד.
המטה המקצועי משמש, למעשה, כזרוע הביצועית של מנהל הפרויקט לביצוע הפרויקט עד סופו.

 אפיון מערכות מידע
אנו מציעים ללקוחותינו פתרון ארגוני כולל, שאפיון מערכת המידע הוא חלק ממנו. האפיון מתבצע על-ידי כח אדם המיומן בתחום.

 הכנת מפרטי דרישות (RFP)
בידינו הכלים הנחוצים להכנת מפרטי דרישות ממערכת המידע, עבור מפתחים ומתכנתים.

 הטמעות בשטח והתאמת תהליכים תפעוליים
הצלחתו של פרויקט מערכות מידע תלויה במידה רבה באופן ההטמעה שלו בארגון ובקרב ציבור המשתמשים במערכת. אנו שמים דגש רב על שלב ההטמעה ומאפיינים, יחד עם הלקוח, את השינויים שיש לערוך בארגון ואת סוג ההדרכה הנדרשת למשתמשים השונים.
לרשימת שירותי החברה
 
"השכל מרמה אותנו לעתים תכופות, אולם המצפון לא ירמה אותנו לעולם, והוא מורה את הדרך האמיתית של האדם, מלווה אותנו, נשמע לטבע, ואינו חושש פן יטעה." ז'אן-ז'אק רוסו
ברצוני לציין כי העבודה עם דוד נעימה ומקצועית, דוד שימש כיועץ ומלווה של מנהל התפעול ומנהל הייצור. דוד ידע להוביל תהליך מסודר ומובנה, ולהגיע להישגים שבאים לידי ביטוי בהתייעלות ועמידה ביעדי הארגון. חשוב לציין כי דוד דבק במשימה כולל שלב מעקב ויישום השיטה של שכר עידוד. בסה"כ הנהלת קפרו שבעת רצון מתפקידו ואני ממליץ עליו בחום רב.

בן יוסף רפי
מנהל תפעול
Kapro Industries LTD
(ינואר 2006)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר