English
פרויקטים לדוגמא

פרויקט Tos  

מערכת Terminal Operating System - TOS היא מערכת ממוחשבת לניהול מסוף מכולות.
זהו כלי תפעולי, מהמתקדמים בעולם, הכולל ממשקים ממוחשבים המשמשים את עובדי הנמל בכל התהליכים הקשורים לתעבורת מכולות בנמל, ביניהם: תכנון טעינה לאוניה ופריקה ממנה, ביצוע הטעינה והפריקה בפועל, הקצאת שטח לאחסון המכולה בנמל, ניהול שערי הנמל, כספים, בטחון ועוד.
המערכת מאפשרת תכנון יעיל של העבודה בנמל ואופטימיזציה של עבודת הכלים השונים, הודות לתפיסה מערכתית כוללת ותיאום מלא בין המשאבים השונים. לכשתושלם הטמעת המערכת היא תקצר את זמני עבודת האוניות בנמל, תשפר את רמת השירות הניתנת ללקוחות, תביא לחסכון משמעותי בעלויות תפעוליות וכתוצאה מכך תגדיל את הרווחיות הנמלית. המערכת עשויה להצעיד את הנמלים הימיים במדינת ישראל קדימה ולהציבם בשורה אחת עם הנמלים המתקדמים בעולם.
מערכת TOS ופרויקט תס"ק-ים משלימים זו את זה, כיוצרים של שפה תפעולית חדשה ומשופרת בתוך הנמל ומחוצה לו. זהו פרויקט של חנ"י, חברת נמלי ישראל, אשר חברת בנטו יועצים מלווה מראשיתו, ומשמשת כמנהלת המטה המקצועי שלו.
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"לדעת להקשיב זה להיות בעליו של מוחו של הזולת." לאונרדו דה וינצ'י
ברצוני לציין כי העבודה עם דוד נעימה ומקצועית, דוד שימש כיועץ ומלווה של מנהל התפעול ומנהל הייצור. דוד ידע להוביל תהליך מסודר ומובנה, ולהגיע להישגים שבאים לידי ביטוי בהתייעלות ועמידה ביעדי הארגון. חשוב לציין כי דוד דבק במשימה כולל שלב מעקב ויישום השיטה של שכר עידוד. בסה"כ הנהלת קפרו שבעת רצון מתפקידו ואני ממליץ עליו בחום רב.

בן יוסף רפי
מנהל תפעול
Kapro Industries LTD
(ינואר 2006)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר