English
פרויקטים לדוגמא

פרויקט Tos  

מערכת Terminal Operating System - TOS היא מערכת ממוחשבת לניהול מסוף מכולות.
זהו כלי תפעולי, מהמתקדמים בעולם, הכולל ממשקים ממוחשבים המשמשים את עובדי הנמל בכל התהליכים הקשורים לתעבורת מכולות בנמל, ביניהם: תכנון טעינה לאוניה ופריקה ממנה, ביצוע הטעינה והפריקה בפועל, הקצאת שטח לאחסון המכולה בנמל, ניהול שערי הנמל, כספים, בטחון ועוד.
המערכת מאפשרת תכנון יעיל של העבודה בנמל ואופטימיזציה של עבודת הכלים השונים, הודות לתפיסה מערכתית כוללת ותיאום מלא בין המשאבים השונים. לכשתושלם הטמעת המערכת היא תקצר את זמני עבודת האוניות בנמל, תשפר את רמת השירות הניתנת ללקוחות, תביא לחסכון משמעותי בעלויות תפעוליות וכתוצאה מכך תגדיל את הרווחיות הנמלית. המערכת עשויה להצעיד את הנמלים הימיים במדינת ישראל קדימה ולהציבם בשורה אחת עם הנמלים המתקדמים בעולם.
מערכת TOS ופרויקט תס"ק-ים משלימים זו את זה, כיוצרים של שפה תפעולית חדשה ומשופרת בתוך הנמל ומחוצה לו. זהו פרויקט של חנ"י, חברת נמלי ישראל, אשר חברת בנטו יועצים מלווה מראשיתו, ומשמשת כמנהלת המטה המקצועי שלו.
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"לדעת להקשיב זה להיות בעליו של מוחו של הזולת." לאונרדו דה וינצ'י
בהיכרותי האישית את ד"ר בנטולילה ובתוקף תפקידי כסמנכ"ל למינהל ומ"א זה 12 שנה, סייע לי ד"ר בנטולילה בעבודותיו המקצועיות תוך הקניית פתרונות מעשיים לביצוע הליכי השינוי הרבים אותם עברה הרכבת. עבודותיו המקצועיות הרבות אותן ביצע להנהלת הרכבת ופתרונותיו המעשיים אשר יושמו הלכה למעשה ברכבת סייעו רבות לביצוע השינויים ברכבת ועל כך תודתי לד"ר בנטולילה.

יצחק סרי
סמנכ"ל למנהל ומ"א
רכבת ישראל בע"מ
(ינואר 2006)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר