English
פרויקטים לדוגמא

פרויקט תס"ק ים  

תס"ק ים – תהליכי סחר בקהילת הים, הוא פרויקט של קידום הסחר הימי בישראל באמצעות מסרים אלקטרוניים. זהו פרויקט של רספ"ן (רשות הספנות) והמכס, שמנוהל ע"י חנ"י (חברת נמלי ישראל). הפיכת תהליכי הסחר הימי לתהליכים ממוחשבים תביא לחיסכון עצום בניירת, ותאפשר למשתמש לקבל מידע עדכני על מצב המטען שלו בנמל, באמצעות ממשק נוח המתבסס על מסרים שיעברו באופן אלקטרוני.
התוצאה תהיה פלטפורמה אנושית וטכנולוגית אחת, המטמיעה טכנולוגיות מתקדמות ופועלת בתאום מלא עם המכס, הנמלים, המסופים העורפיים ומשרדי ממשלה למיניהם, בכל הנוגע לשינוע מטענים בתובלה ימית.
פרויקט תס"ק ים עושה שימוש בכלי אבטחת מידע ברמה גבוהה ביותר, כדוגמת טכנולוגיית Cyber Ark. נקודת הממשק האחת עבור הלקוח, הנקראת גם "Single window", תביא לפישוט ולייעול של תהליכי הסחר הימי בישראל ולהוזלת עלויות. הפרויקט יקדם את נמלי ישראל לקראת השתלבות בשוק העולמי התחרותי.
חברת בנטו יועצים משמשת כמטה מקצועי לפרויקט. הפרויקט מאופיין בראייה רב מערכתית וכולל, בין היתר, פיתוח Single window, פיתוח מסרים חדשים, פיתוח ממשקים למשתמש, סיוע מקצועי, מחקר שווקים, מעקב והטמעה.


קראו על פרס שקבל פרויקט תס"ק ים מטעם ארגון IAPH
חזרה לרשימת הפרויקטים
 
"דבר אינו משתווה למהירות המחשבה ולפעילות רוחו של האדם. הנפש היא לכן מהירה יותר מכל דבר שאנו רואים ואשר הטבע מציג לעינינו." טיטוס לוקרטיוס קרוס
בעבודתו איתנו במשגב ובצפת ועם מעוף כרמיאל ומט"י גליל מערבי הוכיח דוד הכרה מעמיקה של תחום העסקים וצרכי היזמים, וכושר יישום הידע התאורטי בעסקים המגוונים עד הבאתם להישגים עסקיים. לדוד הכרות טובה עם המערכת ההתיישבותית כעובד הסוכה"י, כמתיישב וכמלווה עסקים, וכן תקשורת מצוינת עם מוסדות שונים כולל משרד התמ"ס, הרשות לעסקים קטנים, משרד הבטחון ועוד. יכולות אלו הביאו לתוצאות מצוינות בפרויקטים מורכבים ביותר מבחינה ארגונית וקונספטואלית כגון "נח"ל יזמים". כשרונו של דוד בגישור בין עמדות מקוטבות והבאת ארגון מפוצל לחתירה למטרות משותפות מהווה נכס נדיר לייעוץ ארגוני במצבי משבר.

דוד סלייפר
מעוף כרמיאל, מרכז טיפוח יזמי
(ינואר 1998)
פיתוח אתרים באינטרנטבוצע על ידי
שופץ והותאם לדפדפנים על ידי
שבלול פתרונות מחשוב               
דף הבית | אודותנו | שירותי החברה | לקוחות | תודות והמלצות | פרויקטים לדוגמא | מאמרים | צור קשר